Σχετικά με το Έργο

To έργο SISEI αφορά στη διενέργεια έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών που θα απευθύνεται σε ασθενείς που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Κέντρα Αποθεραπείας κι Αποκατάστασης και υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία καθώς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των δομών των φορέων παροχής φροντίδας, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής των ασθενών στα Κέντρα και κατ’επέκταση η ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας των ασθενών.

Διαβάστε Περισσότερα