Οι υπηρεσίες του συστήματος

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση παρακλίνιων τερματικών και παράλληλα την αναβάθμιση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων των Κέντρων Αποκατάστασης. Ο τερματικός σταθμός κλίνης του ασθενούς (bedside terminal) θα σχεδιαστεί ως ένας σταθμός που απευθύνεται στις ανάγκες των ασθενών για επικοινωνία, ψυχαγωγία και πληροφόρηση, και θα αποτελείται από μια ταμπλέτα μεγάλης ανάλυσης και ένα βραχίονα που θα επιτρέπει την στήριξη της στην κλίνη του νοσοκομείου και την εύκολη μετακίνησή της. Οι λειτουργίες της ταμπλέτας θα είναι προγραμματιζόμενες από απόσταση και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους διαχειριστές του συστήματος ή από χρήστες που θα ορίζει ο ίδιος ο ασθενής. Οι λειτουργίες θα έχουν τη δυνατότητα δυναμικής παραμετροποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, με την χρήση διαφορετικών επιλογών-λειτουργιών στην οθόνη αφής.

 

Project-info

 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το καινοτομικό σύστημα θα κινούνται στους εξής άξονες και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
• Σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας
• Ψυχαγωγία κι ενημέρωση
• Παρακολούθηση της υγείας τους
• Άμεσης επέμβασης σε επείγοντα περιστατικά