Το Ολύμπιον συμμετέχει στο έργο SISEI (Smart Infotainment System with Emotional Intelligence)

Το Ολύμπιον συμμετέχει στο έργο SISEI (Smart Infotainment System with Emotional Intelligence) το οποίο αφορά στη διενέργεια έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών που θα απευθύνεται σε ασθενείς που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία καθώς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των δομών των φορέων παροχής φροντίδας, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής των ασθενών Το Ολύμπιον συμμετέχει στο έργο SISEI (Smart Infotainment System with Emotional Intelligence)στα Κέντρα και κατ’ επέκταση η ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας των ασθενών.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση παρακλίνιων τερματικών και παράλληλα την αναβάθμιση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων των Κέντρων Αποκατάστασης. Ο τερματικός σταθμός κλίνης του ασθενούς (bedside terminal) θα σχεδιαστεί ως ένας σταθμός που απευθύνεται στις ανάγκες των ασθενών για επικοινωνία, ψυχαγωγία και πληροφόρηση, και θα αποτελείται από μια ταμπλέτα μεγάλης ανάλυσης και ένα βραχίονα που θα επιτρέπει την στήριξη της στην κλίνη του νοσοκομείου και την εύκολη μετακίνησή της. Οι λειτουργίες της ταμπλέτας θα είναι προγραμματιζόμενες από απόσταση και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους διαχειριστές του συστήματος ή από χρήστες που θα ορίζει ο ίδιος ο ασθενής. Οι λειτουργίες θα έχουν τη δυνατότητα δυναμικής παραμετροποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, με την χρήση διαφορετικών επιλογών-λειτουργιών στην οθόνη αφής.