Η χρησιμότητα του SISEI στο πλαίσιο της πανδημίας

Η πανδημία και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και τις επαφές δεν θα εμποδίσουν τους ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “ΟΛΥΜΠΙΟΝ” να μοιραστούν πασχαλινές ευχές με τις οικογένειές τους. Η πρώτη έκδοση του πρωτότυπου του συστήματος του SISEI είναι διαθέσιμη και τα πρώτα 4 τερματικά έχουν ήδη εγκατασταθεί στα δύο συμμετέχοντα ΚΑΑ, παρέχοντας στους ασθενείς τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με τους οικείους τους, μέσω βιντεοκλήσεων, μηνυμάτων και ανταλλαγής φωτογραφιών.

Παράλληλα, μέσα από τη σταδιακή δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του συστήματος από τους εργαζόμενους των ΚΑΑ, ώστε αυτοί να παρέχουν πιο στοχευμένες παρατηρήσεις στην ομάδα έργου, αλλά και η προδιαγραφή και βελτιστοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης, εγγραφής και εκπαίδευσης χρηστών (ασθενών, προσωπικού, συγγενών).